Danube InGrid

Tervezett uniós közös érdekű projekt
intelligens hálózatok
témakörben

HU I SK

Általános információk

 • A Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) projekt célja az egyre növekvő mértékű megújuló alapú villamosenergia-termelés hálózati integrációjának elősegítése intelligens technológiák segítségével, valamint az ellátásbiztonság garantálása intelligens hálózat kiépítésével és működtetésével a fogyasztók részére történő magas színvonalú szolgáltatás biztosítása mellett a közép-kelet európai régióban.
 • A Projekt mind az érintett tagállamokon belüli, mind a határon átnyúló infrastuktúra vonatkozásában intelligens technológiát alkalmaz, ezáltal egy modern hálózati infrastruktúrát megvalósítva. A Projekt elősegíti valamennyi felhasználó, ideértve a fogyasztók, aktív fogyasztók és termelők fogyasztói szokásainak és egyéb tevékenységének hálózati integrációját annak érdekében, hogy ezáltal minél nagyobb számú megújuló alapú vagy elosztott villamosenergia-termelő hálózati csatlakozása legyen biztosítható. Az észak-nyugat magyarországi régióban és Szlovákia nyugati területén alkalmazásra kerülő intelligens technológiák számos előnyt biztosítanak az érintett felhasználók és elosztók részére.
 • A Projekt tervezett költségvetése: 296 Millió EUR
 • A Projekt időtartama: 2020 - 2027

A Projekt előnyei

 • A Projekt fő célkitűzése az, hogy mind az érintett észak-nyugat magyarországi régióban, mind Szlovákia érintett nyugati területein jobb és gazdasági szempontból hatékonyabb szolgáltatást kínáljon a stratégiai szempontól fontos ipari fogyasztóknak, termelőknek, valamint a végső fogyasztóknak.
 • A Projekt jelentős mértékű új megújuló villamosenergia-termelő csatlakozását teszi lehetővé, növeli az ellátásbiztonságot és az ellátás minőségét, elősegíti újabb felhasználók hálózati csatlakozását, miközben csökkenti a negatív környezeti hatásokat.
 • Az intelligens hálózattal kapcsolatos technológiákkal összefüggésben szerzett tapasztalatok más régiókban is hasznosíthatók.

A Projekt céljai

 • A Danube InGrid projekt fő célja egy olyan intelligens hálózat kialakítása a közép-kelet európai régióban, mely elősegíti az egyre növekvő mértékű megújuló alapú villamosenergia-termelés hálózati integrációját az érintett észak-nyugat magyarországi régió és Szlovákia nyugati területén lévő felhasználók részére történő ellátásbiztonság és magas színvonalú szolgáltatás garantálása mellett.

A Projekt tartalma

A Danube InGrid projekt keretében az alábbi elemek kerülnek megvalósításra:

 • DSO és TSO intelligens technológiák—transzformátorállomások
 • Intelligens hálózat—mikróállomások létesítése a régióban
 • Intelligens hálózatok és intelligens berendezések kommunikációs eszközökkel és optikai kábelekkel
 • A hálózat intelligens irányítását támogató IT rendszer