Skip to content

Projekt bemutatása

Általános információk

  • A Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) projekt célja az egyre növekvő mértékű megújuló alapú villamosenergia-termelés hálózati integrációjának elősegítése intelligens technológiák segítségével, valamint az ellátásbiztonság garantálása intelligens hálózat kiépítésével és működtetésével a fogyasztók részére történő magas színvonalú szolgáltatás biztosítása mellett a közép-kelet európai régióban.
  • A projekt mind az érintett tagállamokon belüli, mind a határon átnyúló infrastuktúra vonatkozásában intelligens technológiát alkalmaz, ezáltal egy modern hálózati infrastruktúrát megvalósítva. A Projekt elősegíti valamennyi felhasználó, ideértve a fogyasztók, aktív fogyasztók és termelők fogyasztói szokásainak és egyéb tevékenységének hálózati integrációját annak érdekében, hogy ezáltal minél nagyobb számú megújuló alapú vagy elosztott villamosenergia-termelő hálózati csatlakozása legyen biztosítható. Az intelligens technológiák terén szerzett tapasztalatok megszerzése és hasznosítása Északnyugat-Magyarországon és Nyugat-Szlovákiában előnyös lesz a villamosenergia-rendszer érintett felhasználói, az elosztók és az átviteli rendszerirányítók számára is.
  • A Danube InGrid projekt szerepel az Európai Unió jelenlegi PCI listáján.
  • A Danube InGrid projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. 
  • A Projekt tervezett költségvetése: 291 Millió EUR
  • Támogatás: 102 millió euró
  • A Projekt időtartama: 2020 – 2025 

A projekt céljai

A projekt előnyei

  • A projekt fő célkitűzése az, hogy mind az érintett észak-nyugat magyarországi régióban, mind Szlovákia érintett nyugati területein jobb és gazdasági szempontból hatékonyabb szolgáltatást kínáljon a stratégiai szempontól fontos ipari fogyasztóknak, termelőknek, valamint a végső fogyasztóknak.
  • A projekt jelentős mértékű új megújuló villamosenergia-termelő csatlakozását teszi lehetővé, növeli az ellátásbiztonságot és az ellátás minőségét, elősegíti újabb felhasználók hálózati csatlakozását, miközben csökkenti a negatív környezeti hatásokat. Az intelligens hálózattal kapcsolatos technológiákkal összefüggésben szerzett tapasztalatok más régiókban is hasznosíthatók.