Skip to content

Danube InGrid

Európai Uniós intelligens hálózati
közös érdekű projekt (PCI)

Action No. 10.7-0008-SKHU-W-M

A honlap tartalmáért a Západoslovenská distribučná, a.s., az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
és a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. kizárólagos felelőssége, mely nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét.

Általános
információk

 • A Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) projekt célja az egyre növekvő mértékű megújuló alapú villamosenergia-termelés hálózati integrációjának elősegítése intelligens technológiák segítségével, valamint az ellátásbiztonság garantálása intelligens hálózat kiépítésével és működtetésével a fogyasztók részére történő magas színvonalú szolgáltatás biztosítása mellett a közép-kelet európai régióban.
 • A projekt mind az érintett tagállamokon belüli, mind a határon átnyúló infrastuktúra vonatkozásában intelligens technológiát alkalmaz, ezáltal egy modern hálózati infrastruktúrát megvalósítva. A Projekt elősegíti valamennyi felhasználó, ideértve a fogyasztók, aktív fogyasztók és termelők fogyasztói szokásainak és egyéb tevékenységének hálózati integrációját annak érdekében, hogy ezáltal minél nagyobb számú megújuló alapú vagy elosztott villamosenergia-termelő hálózati csatlakozása legyen biztosítható. Az intelligens technológiák terén szerzett tapasztalatok megszerzése és hasznosítása Északnyugat-Magyarországon és Nyugat-Szlovákiában előnyös lesz a villamosenergia-rendszer érintett felhasználói, az elosztók és az átviteli rendszerirányítók számára is.
 • A Danube InGrid projekt szerepel az Európai Unió jelenlegi PCI listáján.
 • A Danube InGrid projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. 
 • A Projekt tervezett költségvetése: 291 Millió EUR
 • Támogatás: 102 millió euró
 • A Projekt időtartama: 2020 – 2025 

A projekt
tartalma

A Danube InGrid projekt keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

 • Intelligens eszközök telepítése nagy- és középfeszültségen (NAF/KÖF) 
 • Átviteli/elosztói transzformálás
 • Optikai kábelhálózat nagy- és középfeszültségen
 • IT irányítás az intelligens hálózathoz
 • Projektmenedzsment, kommunikáció és terjesztés

A projekt céljai

A Danube InGrid projekt fő célja egy olyan intelligens hálózat kialakítása a közép-kelet európai régióban, mely elősegíti az egyre növekvő mértékű megújuló alapú villamosenergia-termelés hálózati integrációját az érintett észak-nyugat magyarországi régió és Szlovákia nyugati területén lévő felhasználók részére történő ellátásbiztonság és magas színvonalú szolgáltatás garantálása mellett.

Hírek

timeline

Események

Nyilvános konzultáció szlovák nyelven Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete ( 2013. április 17. ) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról – online esemény, meghívó és riport.

Nyilvános konzultáció magyar nyelven az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete ( 2013. április 17. ) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról – online eseménymeghívó és riport.

Nyilvános konzultáció a Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete ( 2013. április 17. ) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról – online eseménymeghívó és riport.

Nyilvános konzultáció a Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete ( 2013. április 17. ) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról – online eseménymeghívó és riport.

  Nyilvános
  konzultáció

  Az alábbi üzenetben elküldheti javaslatait,
  véleményét és kérdéseit, melyekre örömmel válaszolunk.

  Idővonal

  2018 – PCI pályázat

  2019 – CEF pályázat

  2020 – Támogatói szerződés

  Fotók

  2021 – Megvalósítás

  Fotók

  2022

  • Smart IT rendszer 15%-a megvalósítva

  Fotók

  2023

  • Transzformátorok 30%-a üzembe helyezve (SK)
  • Szlovákia déli részén új/meglévő 110 kV-os alállomás építésére/fejlesztésére vonatkozó beszerzési dokumentáció előkészítésének megkezdése
  • Optikai kábel telepítése Magyarországon és Szlovákiában – 35% elkészült
  • Smart IT rendszer 40%-a megvalósítva
  • Kommunikációs esemény 2023

  2024

  • Öt alállomás megvalósul (HU)
  • Transzformátorok telepítése befejeződik Podunajske Biskupiceben (SK)
  • Optikai kábel telepítése Magyarországon és Szlovákiában – 60% elkészült
  • Smart IT rendszer 65%-a megvalósítva
  • Kommunikációs esemény 2024

  2025

  • Šamorín (SK) melletti új alállomás üzembe helyezve
  • Vajnory 400 kV-os alállomás üzembe helyezve (SK)
  • Kommunikációs rendszer üzembehelyezve
  • Smart IT rendszer 100%-a megvalósítva
  • Projekt záró ülés