Skip to content

Growing cities need smart grids

Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) and Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) are introducing cutting edge smart technologies for automated distribution and transmission system management.