Preskočiť na obsah

Časová os s fotografiami

január 1, 2018

2018 – Žiadosť o zaradenie na zoznam PCI

január 1, 2018
január 1, 2019

2019 – Žiadosť o grant z CEF

január 1, 2019
január 1, 2020

Popis míľnika

– Začiatok budovania elektrickej stanice Öttevény (Maďarsko)
– Spustenie prípravy podkladov pre obstaranie pre IT management systém pre Smart grids (SCADA; Maďarsko)
– Začiatok prípravy komunikačného plánu a plánu šírenia informácií pre Akciu

Fotografie

január 1, 2020
január 1, 2021

Popis míľnika

– Začiatok budovania elektrickej stanice Gyermely (Maďarsko
– Spustenie prípravy podkladov pre obstaranie pre TS v elektrickej stanici – Podunajské Biskupice (Slovensko)
– Spustenie prípravy podkladov pre obstaranie pre optickú sieť – materiál (Slovensko)
– Podpis zmluvy pre IT management systém pre smart grid (Slovensko)
– Komunikačné podujatie 2021

Fotografie

január 1, 2021
január 1, 2021

2022

Popis míľnika

– Spustenie prípravy podkladov pre obstaranie novej elektrickej stanice pri Šamoríne (Slovensko)
– Spustenie prípravy podkladov pre obstaranie pre TS v elektrickej stanici Stupava (Slovensko)
– Inštalácia optických vlákien v Maďarsku a na Slovensku – ukončená na 15%
– 15% zo smart IT sytému Implementačný plán
– Komunikačné podujatie 2022

Fotografie

január 1, 2021
január 1, 2021

2023

Popis míľnika

– 30% trafostaníc uvedených do prevádzky (Slovensko)
– Spustenie prípravy podkladov pre obstaranie stavby/rekonštrukcie novej/existujúcej elektrickej stanice v južnej časti Slovenska (Slovensko)
– Inštalácia optických vlákien v Maďarsku a na Slovensku – ukončená na 35%
– 40% zo smart IT sytému Implementačný plán
– Komunikačné podujatie 2023

január 1, 2021
január 1, 2021

2024

Popis míľnika

– Budovanie piatich elektrických staníc v Maďarsku ukončené
– Inštalácia TS v Podunajských Biskupiciach ukončená (Slovensko)
– Inštalácia optických vlákien v Maďarsku a na Slovensku – ukončená na 65%
– 65% zo smart IT sytému Implementačný plán
– Komunikačné podujatie 2024

január 1, 2021
január 1, 2021

2025 – Všetky zariadenia v prevádzke

Popis míľnika

– Nová elektrická stanica pri Šamoríne uvedená do prevádzky (Slovensko)
– Elektrická stanica 400kV Vajnory uvedená do prevádzky (Slovensko)
– Komunikačný systém uvedený do prevádzky
– 100% zo smart IT sytému Implementačný plán
– Uzavretie Akcie – stretnutie

január 1, 2021