Preskočiť na obsah

Danube InGrid

Smart grid projekt spoločného záujmu (PCI)
Európskej únie

Za obsah tejto publikácie zodpovedajú výlučne spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a nemusí nevyhnutne zohľadňovať názor Európskej únie

Všeobecné
informácie

Cieľom projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov elektrickej energie v regióne strednej a východnej Európy.

Projektové
aktivity

 • Smart prvky v sústave na úrovni VVN/VN
 • Transformácia medzi distribučnou a prenosovou sústavou
 • Optická sieť ako súčasť VVN a VN siete
 • IT manažment pre smart grid
 • Projektový manažment, komunikácia a diseminácia

Ciel‘ projektu

Hlavným cieľom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy s cieľom rozsiahlejšej integrácie výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov energie v regióne západného Slovenska a severozápadného Maďarska.

Novinky


  Konzultácie
  pre verejnosť

  Vaše podnety, postrehy a otázky nám môžete zaslať prostredníctvom formulára nižšie, radi Vám na ne odpovieme.