/sk/akcie/ Akcie - Danube Ingrid
Preskočiť na obsah

Danube InGrid

Smart grid Project of
Common Interest of the European Union

The contents of this publication are the sole responsibility of Západoslovenská distribučná,
a.s., E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. and Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s. and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Všeobecné
informácie

 • Cieľom projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov elektrickej energie v regióne strednej a východnej Európy.
 • V rámci projektu Danube InGrid budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni, za účelom rozvoja modernej energetickej infraštruktúry. Projekt bude takisto efektívne integrovať správanie a činnosť všetkých účastníkov trhu pripojených do elektrickej siete, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov a výrobcov, s cieľom integrovať veľké objemy elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných a/alebo distribuovaných zdrojov energie
 • Získavanie a využívanie skúseností v oblasti smart technológií v regióne severozápadného Maďarska a západného Slovenska bude prínosné pre užívateľov elektrizačnej sústavy, prevádzkovateľov distribučných a prenosových sústav
 • Projekt Danube InGrid je zaradený na piatom PCI zozname Európskej únie
 • Projekt Danube InGrid je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) Európskej únie.
 • Odhadovaná hodnota projektu: 291 miliónov eur
 • Spolufinancovanie z Nástroja na prepájanie Európy: 102 miliónov eur
 • Doba realizácie: 2020 – 2025 

Projektové
aktivity

 • Smart prvky v sústave na úrovni VVN/VN
 • Transformácia medzi distribučnou a prenosovou sústavou
 • Optická sieť ako súčasť VVN a VN siete
 • IT manažment pre smart grid
 • Projektový manažment, komunikácia a diseminácia

Ciel‘ projektu

Novinky

  Ak ste človek, vyberte obrázok Strom .

  Konzultácie
  pre verejnosť

  Vaše podnety, postrehy a otázky nám môžete zaslať prostredníctvom formulára nižšie, radi Vám na ne odpovieme.

  Timeline

  2018 – Žiadosť o zaradenie na zoznam PCI

  2019 – Žiadosť o grant z CEF

  2020 – Grantová zmluva

  Fotografie

  2021 – Začiatok realizácie

  Fotografie

  2022

  • 15% zo smart IT sytému Implementačný plán

  Fotografie

  2023

  • 30% trafostaníc uvedených do prevádzky (Slovensko)
  • Spustenie prípravy podkladov pre obstaranie stavby/rekonštrukcie novej/existujúcej elektrickej stanice v južnej časti Slovenska (Slovensko)
  • Inštalácia optických vlákien v Maďarsku a na Slovensku – ukončená na 35%
  • 40% zo smart IT sytému Implementačný plán
  • Komunikačné podujatie 2023

  2024

  • Budovanie piatich elektrických staníc v Maďarsku ukončené
  • – Inštalácia TS v Podunajských Biskupiciach ukončená (Slovensko)
  • – Inštalácia optických vlákien v Maďarsku a na Slovensku – ukončená na 65%
  • – 65% zo smart IT sytému Implementačný plán
  • – Komunikačné podujatie 2024

  2025

  • Nová elektrická stanica pri Šamoríne uvedená do prevádzky (Slovensko)
  • Elektrická stanica 400kV Vajnory uvedená do prevádzky (Slovensko)
  • Komunikačný systém uvedený do prevádzky
  • 100% zo smart IT sytému Implementačný plán
  • Uzavretie Akcie – stretnutie