Preskočiť na obsah

Danube InGrid

Smart grid Project of
Common Interest of the European Union

Action No. 10.7-0008-SKHU-W-M-20

Za obsah tejto publikácie zodpovedajú výlučne spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
a nemusí nevyhnutne zohľadňovať názor Európskej únie.

Všeobecné
informácie

 • Cieľom projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov elektrickej energie v regióne strednej a východnej Európy.
 • V rámci projektu Danube InGrid budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni, za účelom rozvoja modernej energetickej infraštruktúry. Projekt bude takisto efektívne integrovať správanie a činnosť všetkých účastníkov trhu pripojených do elektrickej siete, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov a výrobcov, s cieľom integrovať veľké objemy elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných a/alebo distribuovaných zdrojov energie
 • Získavanie a využívanie skúseností v oblasti smart technológií v regióne severozápadného Maďarska a západného Slovenska bude prínosné pre užívateľov elektrizačnej sústavy, prevádzkovateľov distribučných a prenosových sústav
 • Projekt Danube InGrid je zaradený na aktuálnom PCI zozname Európskej únie
 • Projekt Danube InGrid je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) Európskej únie.
 • Odhadovaná hodnota projektu: 291 miliónov eur
 • Spolufinancovanie z Nástroja na prepájanie Európy: 102 miliónov eur
 • Doba realizácie: 2020 – 2025 

Projektové
aktivity

 • Smart prvky v sústave na úrovni VVN/VN
 • Transformácia medzi distribučnou a prenosovou sústavou
 • Optická sieť ako súčasť VVN a VN siete
 • IT manažment pre smart grid
 • Projektový manažment, komunikácia a diseminácia

Ciel‘ projektu

Novinky

timeline

Podujatia

28 júna 2023

Konzultácia s verejnosťou v maďarskom jazyku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. – online udalosťpozvánka a správa.

Konzultácia s verejnosťou v slovenskom jazyku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. – online udalosťpozvánka a správa.

Konzultácia s verejnosťou v slovenskom jazyku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru – online udalosť, pozvánka a správa

Konzultácia s verejnosťou v maďarskom jazyku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. – online udalosťpozvánka a správa.

Konzultácia s verejnosťou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. – online udalosť online udalosť – krátke zhrnutiepozvánka a správa.

Konzultácia s verejnosťou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru – online udalosť online udalosťpozvánka a správa

  Konzultácie
  pre verejnosť

  Vaše podnety, postrehy a otázky nám môžete zaslať prostredníctvom formulára nižšie, radi Vám na ne odpovieme.

  IMPLEMENTAČNÝ PLÁN

  2018 – Žiadosť o zaradenie na zoznam PCI

  Fotografie

  2019 – Žiadosť o grant z CEF

  Fotografie

  2020 – Grantová zmluva

  Fotografie

  2021 – Začiatok realizácie

  Fotografie

  2022

  Fotografie

  2023

  • 30% trafostaníc uvedených do prevádzky (Slovensko)
  • Spustenie prípravy podkladov pre obstaranie stavby/rekonštrukcie novej/existujúcej elektrickej stanice v južnej časti Slovenska (Slovensko)
  • Inštalácia optických vlákien v Maďarsku a na Slovensku – ukončená na 35%
  • 40% zo smart IT sytému Implementačný plán
  • Komunikačné podujatie 2023

  Fotografie

  2024

  • Budovanie piatich elektrických staníc v Maďarsku ukončené
  • – Inštalácia TS v Podunajských Biskupiciach ukončená (Slovensko)
  • – Inštalácia optických vlákien v Maďarsku a na Slovensku – ukončená na 65%
  • – 65% zo smart IT sytému Implementačný plán
  • – Komunikačné podujatie 2024

  2025

  • Nová elektrická stanica pri Šamoríne uvedená do prevádzky (Slovensko)
  • Elektrická stanica 400kV Vajnory uvedená do prevádzky (Slovensko)
  • Komunikačný systém uvedený do prevádzky
  • 100% zo smart IT sytému Implementačný plán
  • Uzavretie Akcie – stretnutie