Preskočiť na obsah

Danube InGrid

Smart grid projekt spoločného záujmu (PCI)
Európskej únie

Všeobecné informácie

 • Cieľom projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti decentralizovanej dodávky v regióne strednej a východnej Európy. 
 • V rámci projektu budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni, za účelom rozvoja modernej energetickej infraštruktúry. Projekt bude takisto efektívne integrovať správanie a činnosť všetkých účastníkov trhu pripojených do elektrickej siete, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov a výrobcov, s cieľom integrovať veľké objemy elektrickej energie vyrobenej
 • z obnoviteľných a/alebo distribuovaných zdrojov energie. Získavanie a využívanie skúseností v oblasti smart technológií v oblasti severozápadného Maďarska, Budapešti a severovýchodného Maďarska a západného a východného Slovenska bude prínosné pre užívateľov elektrizačnej sústavy, prevádzkovateľov distribučných a prenosových sústav.
 • Hodnota projektu: 243 miliónov EUR
 • Doba realizácie: 2022 – 2028

Prínosy projektu

 • Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie lepších a ekonomicky efektívnejších dodávok elektrickej energie pre strategické priemyselné oblasti a konečných spotrebiteľov v oblasti západného a východného Slovenska, severozápadného a severovýchodného Maďarska, ako aj Budapešti.
 • Realizáciou projektu sa podporí pripájanie nových výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, zlepší sa kvalita a bezpečnosť dodávok elektrickej energie, pripojiteľnosť do sústavy pre všetkých užívateľov a dôjde k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Ciele projektu

 • Vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy s cieľom rozsiahlejšej integrácie výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov energie v regióne západného a východného Slovenska, ako aj severozápadného Maďarska, Budapešti a severovýchodného Maďarska, teda v blízkosti schengenskej hranice.
 • Zvýšenie úrovne automatizácie a zberu sieťových dát.

Projektové aktivity

 • Smart prvky v rozhraniach TSO a DSO a manažment odberu jaloviny
 • Inteligentné transformačné stanice v regióne, automatizácia a zber dát
 • Inteligentné prvky na vedeniach spolu s komunikáciou a optickými vláknami
 • IT systémy na podporu inteligentných sústav a riadenie distribučnej sústavy v závislosti od poveternostných podmienok

  KONZULTÁCIE PRE VEREJNOST’

  Vaše podnety, postrehy a otázky nám môžete zaslať prostredníctvom formulára nižšie, radi Vám na ne odpovieme.

  News

  HU

  Zsuzsa CSEKŐ
  E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
  i.zsuzsa.cseko(at)eon-hungaria.com

  HU

  Zsuzsa CSEKŐ
  Elmű Hálózati Zrt.
  i.zsuzsa.cseko(at)eon-hungaria.com

  SK

  Tomáš ŠIPOŠ
  Západoslovenská distribučná, a.s.
  tomas.sipos(at)zsdis.sk

  HU

  Péter HOLCSIK
  MVM Émász Áramhálózati Kft.
  holcsik.peter(at)mvm.hu

  SK

  Monika BOŽÍKOVÁ
  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
  monika.bozikova(at)sepsas.sk

  SK

  Jaroslav NEPŠINSKÝ
  Východoslovenská distribučná, a.s.
  nepsinsky_jaroslav(at)vsdas.sk