Preskočiť na obsah

footer – sk

HU

Zsuzsa CSEKŐ
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
i.zsuzsa.cseko(at)eon-hungaria.com

SK

Tomáš ŠIPOŠ
Západoslovenská distribučná, a.s.
tomas.sipos(at)zsdis.sk

SK

Monika BOŽÍKOVÁ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
monika.bozikova(at)sepsas.sk

Za obsah tejto publikácie zodpovedajú výlučne spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a nemusí nevyhnutne zohľadňovať názor Európskej únie.