Preskočiť na obsah

Prezentácia projektu

Všeobecné informácie

  • Cieľom projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov elektrickej energie v regióne strednej a východnej Európy.
  • V rámci projektu Danube InGrid budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni, za účelom rozvoja modernej energetickej infraštruktúry. Projekt bude takisto efektívne integrovať správanie a činnosť všetkých účastníkov trhu pripojených do elektrickej siete, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov a výrobcov, s cieľom integrovať veľké objemy elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných a/alebo distribuovaných zdrojov energie
  • Získavanie a využívanie skúseností v oblasti smart technológií v regióne severozápadného Maďarska a západného Slovenska bude prínosné pre užívateľov elektrizačnej sústavy, prevádzkovateľov distribučných a prenosových sústav
  • Projekt Danube InGrid je zaradený na piatom PCI zozname Európskej únie
  • Projekt Danube InGrid je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) Európskej únie.
  • Odhadovaná hodnota projektu: 291 miliónov eur
  • Spolufinancovanie z Nástroja na prepájanie Európy: 102 miliónov eur
  • Doba realizácie: 2020 – 2025 

Ciel‘ projektu

Prínosy projektu

  • Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie lepších a ekonomicky efektívnejších dodávok elektrickej energie pre strategické priemyselné oblasti a konečných spotrebiteľov v oblasti západného Slovenska a severozápadného Maďarska.
  • Realizáciou projektu sa podporí pripájanie nových výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, zlepší sa kvalita a bezpečnosť dodávok elektrickej energie, pripojiteľnosť do sústavy pre všetkých užívateľov a dôjde k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie. Získané skúsenosti so smart grid technológiami budú uplatniteľné aj v ostatných regiónoch.