Preskočiť na obsah

Projektové aktivity

  • Smart prvky v sústave na úrovni VVN/VN
  • Transformácia medzi distribučnou a prenosovou sústavou
  • Optická sieť ako súčasť VVN a VN siete
  • IT manažment pre smart grid
  • Projektový manažment, komunikácia a diseminácia