Preskočiť na obsah

Projekt Danube InGrid uľahčí integráciu obnoviteľných zdrojov

    Spoločným cieľom Európskej únie je zvýšiť produkciu energie z obnoviteľných zdrojov. Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektriny pri neustále sa zvyšujúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie (OZE) predstavuje jednu z najväčších výziev súčasnej energetiky, s ktorou súvisí aj potreba posilniť odolnosť a spoľahlivosť sústav, aby boli schopné zvládnuť zvýšenú inštaláciu nových OZE napriek nestálej (kolísavej) výrobe elektriny.

    Prudký nárast počtu  OZE  vytvára ďalšie výzvy, keďže nárast/pokles výroby z OZE nie vždy korešponduje s nárastom/poklesom spotreby elektriny. To spôsobuje ďalšie výzvy pre riadenie elektrizačných sústav, najmä pre prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav. Za účelom riešenia týchto výziev sa v roku 2019 spojili spoločnosti E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Západoslovenská distribučná, a.s., (prevádzkovatelia distribučných sústav v Maďarsku a na Slovensku) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., a vytvorili projekt Danube InGrid s cieľom presadiť ho ako projekt spoločného záujmu v kategórii inteligentných sietí a následne získať finančné prostriedky od CEF Energy na jeho implementáciu.

    https://www.sepsas.sk/sk/aktuality/tlacove-spravy/projekt-danube-ingrid-ulahci-integraciu-obnovitelnych-zdrojov/