Preskočiť na obsah

Projekt Danube InGrid umožní širšie využitie zelených riešení

    e nevyhnutné vybudovať inteligentnú sústavu, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj nových spotrieb, ako je elektromobilita, akumulácie. Projekt Danube InGrid to umožní.

    V poslednom desaťročí prechádza energetický trh obrovskými zmenami, ktoré súvisia predovšetkým so snahou o jeho dekarbonizáciu a s elimináciou závislosti na fosílnych palivách. Aktuálny konflikt na Ukrajine tento trend ešte zvýraznil a urýchlil. Medzinárodný projekt Danube InGrid je primárne zameraný na budovanie inteligentnej siete v regióne východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.

    Cezhraničná spolupráca navyše prispieva k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, čo má v súčasnej dobe významný prínos pre stabilitu Európy. Ako projekt spoločného záujmu má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

    https://www.sepsas.sk/sk/aktuality/tlacove-spravy/projekt-danube-ingrid-umozni-sirsie-vyuzitie-zelenych-rieseni/