Preskočiť na obsah

ZSD a SEPS modernizujú technológie s finančnou pomocou EÚ

    Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) zavádzajú najnovšie inteligentné technológie na automatizované riadenie distribučnej a prenosovej sústavy. V regiónoch západného a juhozápadného Slovenska sa moderné inteligentné siete („Smart Grid“) budujú vďaka projektom spoločného záujmu (PCI) ACON a Danube InGrid, spolufinancovaným Európskou úniou. PCI predstavujú kľúčové infraštruktúrne projekty, ktorých cieľom je prepájanie európskych energetických systémov a dosahovanie energetických a klimatických cieľov EÚ. Projekty ACON a Danube InGrid sú zamerané na masívne nasadzovanie najmodernejších inteligentných technológií, ktoré umožnia monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu na diaľku, t. j. flexibilne upravovať jej parametre a riešiť poruchové stavy, ako aj podporiť nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

    V rámci oboch projektov dôjde k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav. Zahraničným partnerom ZSD pri realizácii projektu ACON je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s.; projekt Danube InGrid je výsledkom spolupráce ZSD a SEPS s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

    https://www.sepsas.sk/sk/aktuality/tlacove-spravy/zvacsujuce-sa-mesta-potrebuju-inteligentne-siete/