Preskočiť na obsah

ZSD a SEPS spoločne budujú najmodernejšie sústavy na Slovensku

    Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav prináša do regiónov západného a juhozápadného Slovenska moderné inteligentné siete. Využívajú najnovšie technológie „Smart Grid“ na automatizované riadenie, vďaka ktorému je možné na diaľku monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu, pričom je možné flexibilne upravovať jej parametre a riešiť poruchové stavy.

    Modernizačné aktivity v elektrizačnej sústave začala realizovať Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) v rámci jedného z jej najkľúčovejších projektov – ACON. Partnerom pri realizácii projektu je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný E.ON ČR) a podporovateľom projektu je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS). ACON sa v roku 2018 stal prvým PCI projektom (projekt spoločného záujmu) v oblasti inteligentných sietí realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami v regióne strednej a východnej Európy. V tomto roku sa rozbieha aj ďalší PCI projekt budovania inteligentnej sústavy Danube InGrid, vďaka ktorému vznikne rozsiahla prepojená energetická infraštruktúra. Projekt Danube InGrid je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – SEPS a ZSD – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. PCI projekty predstavujú kľúčové infraštruktúrne projekty, ktorých cieľom je prepájanie európskych energetických systémov a dosahovanie energetických a klimatických cieľov EÚ.

    https://www.sepsas.sk/sk/aktuality/tlacove-spravy/zsd-a-seps-spolocne-buduju-najmodernejsie-sustavy-na-slovensku/