Preskočiť na obsah

Tlačové správy

Pozvánka na verejnú konzultáciu

V stredu 29. júna od 13.00 h sa uskutoční konzultácia s verejnosťou k PCI projektu Danube InGrid a vysielaná bude na stránke projektu. Sledovať ju môžete tu. https://www.sepsas.sk/sk/aktuality/informacie/pozvanka-na-verejnu-konzultaciu/

Projekt Danube InGrid umožní širšie využitie zelených riešení

e nevyhnutné vybudovať inteligentnú sústavu, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj nových spotrieb, ako je elektromobilita, akumulácie. Projekt Danube InGrid to umožní. V poslednom desaťročí prechádza energetický trh obrovskými zmenami, ktoré súvisia predovšetkým so snahou o jeho dekarbonizáciu a s elimináciou závislosti na fosílnych… Čítať viac »Projekt Danube InGrid umožní širšie využitie zelených riešení

ZSD a SEPS modernizujú technológie s finančnou pomocou EÚ

Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) zavádzajú najnovšie inteligentné technológie na automatizované riadenie distribučnej a prenosovej sústavy. V regiónoch západného a juhozápadného Slovenska sa moderné inteligentné siete („Smart Grid“) budujú vďaka projektom spoločného záujmu (PCI) ACON a Danube InGrid, spolufinancovaným Európskou úniou. PCI predstavujú… Čítať viac »ZSD a SEPS modernizujú technológie s finančnou pomocou EÚ

ZSD a SEPS spoločne budujú najmodernejšie sústavy na Slovensku

Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav prináša do regiónov západného a juhozápadného Slovenska moderné inteligentné siete. Využívajú najnovšie technológie „Smart Grid“ na automatizované riadenie, vďaka ktorému je možné na diaľku monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu, pričom je možné flexibilne upravovať jej parametre a riešiť… Čítať viac »ZSD a SEPS spoločne budujú najmodernejšie sústavy na Slovensku

Projekt Danube InGrid uľahčí integráciu obnoviteľných zdrojov

Spoločným cieľom Európskej únie je zvýšiť produkciu energie z obnoviteľných zdrojov. Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektriny pri neustále sa zvyšujúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie (OZE) predstavuje jednu z najväčších výziev súčasnej energetiky, s ktorou súvisí aj potreba posilniť odolnosť a spoľahlivosť sústav, aby boli schopné zvládnuť zvýšenú… Čítať viac »Projekt Danube InGrid uľahčí integráciu obnoviteľných zdrojov