Preskočiť na obsah

Novinky

Tlačové správy

Podujatia

Konzultácia s verejnosťou v slovenskom jazyku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru – online udalosť, pozvánka a správa

Konzultácia s verejnosťou v maďarskom jazyku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. – online udalosťpozvánka a správa.

Konzultácia s verejnosťou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. – online udalosť online udalosť – krátke zhrnutiepozvánka a správa.

Konzultácia s verejnosťou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru – online udalosť online udalosťpozvánka a správa